//
arkistot

ryhmäytyminen

This tag is associated with 3 posts

Tullaan tutuiksi Luksiassa

Henkilökohtainen tutustuminen opiskelijaan edistää avointa ja  esteetöntä opiskelua. Siksi on tärkeää, että ryhmänohjaaja tutustuu hyvin uusiin opiskelijoihin. Luksiassa opiskelijat täyttävät kahden ensimmäisen viikon aikana  ”Tullaan tutuksi” -kaavakkeen, jossa henkilötietojen lisäksi opiskelija kertoo esimerkiksi aikaisemmasta koulumenestyksestään, erityisen tuen tarpeestaan, harrastuksistaan, perhesuhteistaan. Ryhmänohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa käyttäen tukimateriaalia ja keskustelun pohjana opiskelijan täyttämää Tullaan … Lue loppuun

Erilaisuus luokassa

Opettaja voi tukea erilaisuuden hyväksymistä ryhmässään monipuolisesti. Samalla on syytä miettiä erilaisuutta ja kohtaamista – kuten opiskelijatkin ovat miettineet Esteetön amis -hankkeessa.

Ammatillisten oppilaitosten esteettömyys

Esteetön amis -blogi kuuluu Esteetön amis -hankkeeseen ja sitä aletaan kirjoittaa ja päivittää elokuussa 2012. Blogissa tullaan tarkastelemaan ammatillisten oppilaitosten esteettömyyttä. Erityisesti kiinnitetään huomioita asenteellisen, sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden toteutumiseen. Blogin kautta pääset tutustumaan myös eri oppilaitosten esteettömyyttä edistäviin hyviin käytäntöihin.

Mainokset