//
arkistot

Sosiaalinen esteettömyys

This category contains 8 posts

KIUSAAMINEN SATTUU

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa pyritään panostamaan ennaltaehkäisevään työhön kiusaamisen ehkäisyssä ja kehittämään kiusaamisen vastaisia toimintamalleja. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisiksi tärkeänä nähdään mm. yhteisöllisyyden edistäminen.  Yhteisöllisiä tapahtumia, kuten teemaviikkoja, järjestetäänkin säännöllisesti ja  koulun arjessa näkyvät myös kalenterijuhlat ja yhteisölliset tapahtumat. Koulutuskeskuksen 3. vuosikurssin liiketalouden opiskelijat järjestivät opintoihinsa liittyen kiusaamisen vastaisen kampanjan otsikolla ”KIUSAAMINEN SATTUU!”  Kampanjan tarkoituksena oli pysähdyttää miettimään kiusaamisen … Lue loppuun

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö

Turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista olosuhteista. Hyvät työ- ja opiskeluolosuhteet sekä asumispalvelut luovat edellytykset koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnille, työ- ja opiskelukyvyn säilyttämiselle sekä tulokselliselle oppimiselle. Oppimismenetelmät ja -ympäristöt muodostavat yhdessä oppimista tukevan kokonaisuuden. Hyvä oppimisympäristö asettaa haasteita, antaa tukea ja ohjausta ja mahdollistaa opiskelijan etenemisen oman opintopolkunsa mukaan. Oppimisympäristönä Luovi tarjoaa … Lue loppuun

Ervat coacheina

Luksian ja IJKK:n Esteetön amis -hankkeen tavoitteena on ollut ervojen ja opiskelijahuollon henkilöstön tietojen ja taitojen syventyminen asenteellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettömän oppimisympäristön luomisesta. Hankkeen aikana järjestettiin kolme koulutusiltapäivää ja kolme konsultaatiota. Koulutuspäivissä mietittiin luentojen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla Luksian hyviä käytänteitä ja sekä kehitettäviä asioita esteettömyyden huomioimisessa. Syksyn 2012 aikana Luksiassa kartoitettiin opintoalojen fyysistä, … Lue loppuun

Tullaan tutuiksi Luksiassa

Henkilökohtainen tutustuminen opiskelijaan edistää avointa ja  esteetöntä opiskelua. Siksi on tärkeää, että ryhmänohjaaja tutustuu hyvin uusiin opiskelijoihin. Luksiassa opiskelijat täyttävät kahden ensimmäisen viikon aikana  ”Tullaan tutuksi” -kaavakkeen, jossa henkilötietojen lisäksi opiskelija kertoo esimerkiksi aikaisemmasta koulumenestyksestään, erityisen tuen tarpeestaan, harrastuksistaan, perhesuhteistaan. Ryhmänohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa käyttäen tukimateriaalia ja keskustelun pohjana opiskelijan täyttämää Tullaan … Lue loppuun

LUKSIAn esteettömät ryhmänohjaajat

Kouluttamalla ryhmänohjaajia pyritään edistämään esteettömyyttä ammattiopistossa. Koulutuksia on järjestetty jo koko 2000-luvun ajan. Viimeisimmät koulutukset on toteutettu Kolvi Oy:n hankkeen puitteissa, kahden koulutuspäivän kokonaisuutena. Ryhmänohjaajakoulutuksen tavoitteena ovat mm. ryhmänohjaajien ohjauksellisen tietotaidon lisääminen, verkostoituminen ja voimaannuttaminen ja koulutusmallin käyttöönottaminen, sekä ryhmänohjaajien toiminnallisen koulutusmallin käyttöönotto. Koulutus toteutetaan draaman keinoin. Draamakasvatus voidaan ajatella oivalluksia ja kokemuksia tuottavaksi ryhmäprosessiksi, … Lue loppuun

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin tukena

Kun nuorella on paha olla, voi toimistopöydän ääressä puhuminen saada hänet menemään entistäkin pahemmin lukkoon. Puhuminen on usein helpompaa arkisten askareiden lomassa, esimerkiksi kahvikupin äärellä, automatkalla tai remonttihommien välissä. Aina nuori ei löydä lainkaan sanoja omien tunteidensa, ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemiseen. Hänellä on silti käytettävissään erilaisia itseilmaisun keinoja.   Meillä jokaisella on hyvinvoinnin peruslähtökohtien – riittävä … Lue loppuun

Sosiaalinen media tukemassa läpäisyä

Somepedia-hankkeessa  (Koulutuskeskus Tavastia, Hämeen ammatti-instituutti, Forssan ammatti-instituutti ja Kiipulan ammattiopisto) läpäisyä pyritään tukemaan 1.    vaikuttamalla ryhmähengen ja ammatti-identiteetin muodostumiseen esim. ryhmän yhteiset tapahtumat, henkilökohtaiset ohjaukset, vierailut työpaikoille 2.    tukemalla ryhmänohjaajan työtä mm. koulutukset, hankkeeseen valittujen alojen läpäisyn kannalta kriittisiin kohtiin ratkaisujen etsiminen 3.    kehittämällä opetusmenetelmiä sellaisiksi, että ne kannustavat tutkinnon suorittamiseen Sosiaalista mediaa hyödynnetään kaikessa toiminnassa, … Lue loppuun

Ammatillisten oppilaitosten esteettömyys

Esteetön amis -blogi kuuluu Esteetön amis -hankkeeseen ja sitä aletaan kirjoittaa ja päivittää elokuussa 2012. Blogissa tullaan tarkastelemaan ammatillisten oppilaitosten esteettömyyttä. Erityisesti kiinnitetään huomioita asenteellisen, sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden toteutumiseen. Blogin kautta pääset tutustumaan myös eri oppilaitosten esteettömyyttä edistäviin hyviin käytäntöihin.

Mainokset