//
arkistot

Psyykkinen esteettömyys

This category contains 6 posts

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö

Turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista olosuhteista. Hyvät työ- ja opiskeluolosuhteet sekä asumispalvelut luovat edellytykset koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnille, työ- ja opiskelukyvyn säilyttämiselle sekä tulokselliselle oppimiselle. Oppimismenetelmät ja -ympäristöt muodostavat yhdessä oppimista tukevan kokonaisuuden. Hyvä oppimisympäristö asettaa haasteita, antaa tukea ja ohjausta ja mahdollistaa opiskelijan etenemisen oman opintopolkunsa mukaan. Oppimisympäristönä Luovi tarjoaa … Lue loppuun

Ervat coacheina

Luksian ja IJKK:n Esteetön amis -hankkeen tavoitteena on ollut ervojen ja opiskelijahuollon henkilöstön tietojen ja taitojen syventyminen asenteellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettömän oppimisympäristön luomisesta. Hankkeen aikana järjestettiin kolme koulutusiltapäivää ja kolme konsultaatiota. Koulutuspäivissä mietittiin luentojen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla Luksian hyviä käytänteitä ja sekä kehitettäviä asioita esteettömyyden huomioimisessa. Syksyn 2012 aikana Luksiassa kartoitettiin opintoalojen fyysistä, … Lue loppuun

Esteetön media

Keudan erityisopetuksen suunnitelmassa inkluusio -ajattelu on viety jo melko pitkälle. Erityisryhmiä on vähän, ja kaikkien opinnot pyritään viemään läpi perusryhmissä. Jotta tämä onnistuu, kouluyhteisön asenteen erilaisuutta kohtaan täytyy rakentua uudelleen, ja kaikilla täytyy olla työkaluja erilaisuuden kohtaamiseen. Jotta opettajilla on realistinen mahdollisuus kohdata erilaisia opiskelijoita ja luoda heille esteetön oppimisympäristö, täytyy tietää jotakin esteellisyyden syistä, … Lue loppuun

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin tukena

Kun nuorella on paha olla, voi toimistopöydän ääressä puhuminen saada hänet menemään entistäkin pahemmin lukkoon. Puhuminen on usein helpompaa arkisten askareiden lomassa, esimerkiksi kahvikupin äärellä, automatkalla tai remonttihommien välissä. Aina nuori ei löydä lainkaan sanoja omien tunteidensa, ajatustensa ja kokemustensa ilmaisemiseen. Hänellä on silti käytettävissään erilaisia itseilmaisun keinoja.   Meillä jokaisella on hyvinvoinnin peruslähtökohtien – riittävä … Lue loppuun

Haasteita opetuksessa

Ryhmässä on opiskelija tai useampia opiskelijoita, joiden opiskelu ei syystä tai toisesta suju. Mitä voit tehdä? Suurenna klikkaamalla kuvaa.

Ammatillisten oppilaitosten esteettömyys

Esteetön amis -blogi kuuluu Esteetön amis -hankkeeseen ja sitä aletaan kirjoittaa ja päivittää elokuussa 2012. Blogissa tullaan tarkastelemaan ammatillisten oppilaitosten esteettömyyttä. Erityisesti kiinnitetään huomioita asenteellisen, sosiaalisen ja psyykkisen esteettömyyden toteutumiseen. Blogin kautta pääset tutustumaan myös eri oppilaitosten esteettömyyttä edistäviin hyviin käytäntöihin.

Mainokset