//
arkistot

Archive for

Turvallinen ilmapiiri on tärkeä jokaiselle

Koulukiusaaminen voi olla luonteeltaan moninaista ja sen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Koulukiusaaja harvoin tulee tunnustamaan tekojaan ja koulukiusattu kokee, ettei voi kertoa tilanteestaan joutumatta uusiin vaikeuksiin. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 28 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tarkoittaen siis myös ympäristöä, jossa opiskelijan ei tarvitse pelätä tulevansa koulukiusatuksi. Keskuspuiston ammattiopiston kolmessa päätoimipaikassa järjestettiin joulukuun … Lue loppuun

Ryhmä ja sen toiminta näkyväksi

Ryhmässä olevat ihmiset ovat uteliaita suhteessa yhteiseen tehtävään, tässä tapauksessa opintoihin. He pian alkavat selvittämään opintojen ja tehtävän luonnetta ja periaatteita sekä niihin liittyviä sääntöjä. Tavoitteet ja säännöt luovat luottamusta ja turvallisia rajoja toimia ryhmässä vieraiden ihmisten kanssa. Ohjaajan on aika tehdä yhteiset säännöt ja tavoitteet näkyväksi ja luoda myös niitä yhdessä ryhmän jäsenten kanssa. … Lue loppuun

Ryhmä alkaa muodostua

Toisilleen tuntemattomien ihmisten kohdattua ryhmätilanteessa he alkavat hakea omaa paikkaansa ja rooliaan ryhmässä. Yksilö käy omaa prosessiaan ja arvioi koko ajan mm. kuulunko ryhmään, mikä on roolini, mitä muut minusta ajattelevat, miten aktiivisesti voin toimia, kenen kanssa, sekä millaista on osaamiseni ja olemukseni suhteessa muihin ryhmän jäseniin.  Tätä vaihetta voidaan kutsua ryhmän muodostusvaiheeksi. Ryhmä muodostuu, … Lue loppuun

Ihmisten kohtaaminen uudessa ryhmässä

Uusien ihmisten kohtaaminen ryhmätilanteessa aiheuttaa sen, että yksilön minä tarkkailee ryhmässä muiden välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta, reaktioita ja palautteita sekä suhteessa itseensä. Ensi kohtaamisessa katsekontakti on tärkein vuorovaikutusta edistävistä ja ylläpitävistä signaaleista. Viestiä välittävät myös ilmeemme ja koko kehomme kieli. Sosiaalisten tunteiden kokeminen edellyttää sosiaalisen vuorovaikutuksen mekanismin oppimista ja persoonallisuuden tiettyjen osa-alueiden kehittymistä. Ihmisten kohtaaminen ryhmän … Lue loppuun

Minä ja sosiaalinen vuorovaikutus

Minä ja muut otsikolla tarkoitamme yksilön minuuden ja muiden ihmisen välistä sosiaalista kanssakäymistä. Ollakseen minä ihminen tarvitsee muita ihmisiä ja sosiaalista vuorovaikutusta heidän kanssaan. Minä on ihmisen oma kokemus persoonastaan. Se erottaa yksilön muista henkilöistä. Ihmisen minä havainnoi ympäristöä ja siinä tapahtuvia asioita, yhdistää havaintoja ja synnyttää mielekkyyden kokemuksen. Ihmisen yksityinen minä on se osa … Lue loppuun

Mainokset