//
arkistot

Archive for

Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö

Turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista olosuhteista. Hyvät työ- ja opiskeluolosuhteet sekä asumispalvelut luovat edellytykset koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnille, työ- ja opiskelukyvyn säilyttämiselle sekä tulokselliselle oppimiselle. Oppimismenetelmät ja -ympäristöt muodostavat yhdessä oppimista tukevan kokonaisuuden. Hyvä oppimisympäristö asettaa haasteita, antaa tukea ja ohjausta ja mahdollistaa opiskelijan etenemisen oman opintopolkunsa mukaan. Oppimisympäristönä Luovi tarjoaa … Lue loppuun

Ervat coacheina

Luksian ja IJKK:n Esteetön amis -hankkeen tavoitteena on ollut ervojen ja opiskelijahuollon henkilöstön tietojen ja taitojen syventyminen asenteellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteettömän oppimisympäristön luomisesta. Hankkeen aikana järjestettiin kolme koulutusiltapäivää ja kolme konsultaatiota. Koulutuspäivissä mietittiin luentojen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn avulla Luksian hyviä käytänteitä ja sekä kehitettäviä asioita esteettömyyden huomioimisessa. Syksyn 2012 aikana Luksiassa kartoitettiin opintoalojen fyysistä, … Lue loppuun

Artesaaniopiskelijoiden ryhmäytymispäivän kokemuksia

Luksian artesaanien ryhmäytymispäivän ohjelma koostui toiminnallisista harjoituksista, jossa jo toiminnan suunnitteluun haastettiin opiskelijat. Opiskelijat jaettiin kymmeneen ryhmään, siten että jokaisessa ryhmässä oli yksi opiskelija kultakin opintoalalta, eli viisi opiskelijaa ryhmässä. Ryhmät saivat käyttöönsä erilaisia materiaaleja esim. palloja, liituja, kuminauhaa, frisbeitä yms. Ryhmien tehtävänä oli suunnitella annettujen materiaalien pohjalta peli tai leikki ja rakentaa ammattiopiston pihalle … Lue loppuun

Tullaan tutuiksi Luksiassa

Henkilökohtainen tutustuminen opiskelijaan edistää avointa ja  esteetöntä opiskelua. Siksi on tärkeää, että ryhmänohjaaja tutustuu hyvin uusiin opiskelijoihin. Luksiassa opiskelijat täyttävät kahden ensimmäisen viikon aikana  ”Tullaan tutuksi” -kaavakkeen, jossa henkilötietojen lisäksi opiskelija kertoo esimerkiksi aikaisemmasta koulumenestyksestään, erityisen tuen tarpeestaan, harrastuksistaan, perhesuhteistaan. Ryhmänohjaaja keskustelee henkilökohtaisesti jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa käyttäen tukimateriaalia ja keskustelun pohjana opiskelijan täyttämää Tullaan … Lue loppuun

LUKSIAn esteettömät ryhmänohjaajat

Kouluttamalla ryhmänohjaajia pyritään edistämään esteettömyyttä ammattiopistossa. Koulutuksia on järjestetty jo koko 2000-luvun ajan. Viimeisimmät koulutukset on toteutettu Kolvi Oy:n hankkeen puitteissa, kahden koulutuspäivän kokonaisuutena. Ryhmänohjaajakoulutuksen tavoitteena ovat mm. ryhmänohjaajien ohjauksellisen tietotaidon lisääminen, verkostoituminen ja voimaannuttaminen ja koulutusmallin käyttöönottaminen, sekä ryhmänohjaajien toiminnallisen koulutusmallin käyttöönotto. Koulutus toteutetaan draaman keinoin. Draamakasvatus voidaan ajatella oivalluksia ja kokemuksia tuottavaksi ryhmäprosessiksi, … Lue loppuun

KOULUKIUSAUS SEIS!

Turvallisessa sosiaalisesti, asenteellisesti ja psyykkisesti esteettömässä oppimisympäristössä kaikki opiskelijat voivat opiskella ja toimia yhdessä eikä kenenkään tarvitse pelätä joutuvansa kiusatuksi. Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen on kaikkien kouluyhteisössä toimivien tehtävä. Jokainen voi omalla toiminnallaan olla mukana luomassa turvallista kouluyhteisöä.  Järvenpään koulutuskeskuksen valmentavassa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden muodostama bändi Randomi jengi skitsoo on tehnyt räpin kiusatun tunteista. Katso alta Randomi jengi skitsoo -bändin … Lue loppuun

Esteettömyys kartalle

Kehittämiskumppanina IJKK on käynyt yhdessä Keudan kanssa läpi toimenpiteitä, joilla Keudassa jo edistetään esteettömyyttä. Keskustelujen tarkoituksena on ollut hahmotella mahdollisia kehittämiskohteita, joita voidaan edistää, tai on jo edistetty, myös muiden hankkeiden puitteissa. Sellaisiin kehittämiskohteisiin, joita ei vielä ole vireillä, on mahdollista saada asiantuntijaopastusta IJKK:lta konsultaatioina ja koulutuspalveluina. Positiivista keskusteluissa on ollut aito tarvelähtöisyys ja sidos … Lue loppuun

Esteetön media

Keudan erityisopetuksen suunnitelmassa inkluusio -ajattelu on viety jo melko pitkälle. Erityisryhmiä on vähän, ja kaikkien opinnot pyritään viemään läpi perusryhmissä. Jotta tämä onnistuu, kouluyhteisön asenteen erilaisuutta kohtaan täytyy rakentua uudelleen, ja kaikilla täytyy olla työkaluja erilaisuuden kohtaamiseen. Jotta opettajilla on realistinen mahdollisuus kohdata erilaisia opiskelijoita ja luoda heille esteetön oppimisympäristö, täytyy tietää jotakin esteellisyyden syistä, … Lue loppuun

Mainokset